بهشتی در جنوب غرب ایران

... با ما کشف کنید ...

سنگ نگاره ها و بناهای سنگی

ایذه با نقش برجسته هایش بهشت باستان شناسان و تاریخ دوستانی است که روی صخره ها و کوه ها دنبال پیام نیاکان ایران می گردند. شهرستان باستانی ایذه از دوران پارینه سنگی تا عصر حاضر آثار فراوانی از انواع؛ نقش برجسته ها، سنگ نوشته ها، گوردخمه ها و بردگوری ها در خود جای داده است.

طبیعت بکر

شهرستان ایذه نگین سرسبز و زیبای زاگرس را شاید بتوان دیار طبیعت بکر و بهشت‌وار سرزمین زیبای خوزستان خواند که در میان رشته کوههای سر به فلک کشیده زاگرس  و رودخانه خروشان کارون، چون صحنه‌ای بی‌بدیل از زیبایی‌های این سرزمین به نظاره نشسته است.

آشنایی با جاذبه‌های گردشگری

لطفا مکان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

نقوش برجسته متعلق به دوره ایلامیان

آبشار، چشمه و مزارع برنج کاری

جنگل های زیبای بلوط

گلزار

طبیعت چشمگیر مشرف به دریاچه سد کارون 1

آبشار دیدنی درقلب طبیعت زاگرس

جنگه و فالح

روستاهایی دیدنی و دست نیافتنی

اقامتگاه الیما در دشت تالاب بوندون

نقشه الیما ایذه

گورستان شیرسنگی های شهسوار

نیایشگاه نارسینا، صد ها نگارکند و سنگ نگاره

مناظر بدیع و منحصر بفرد

سد شهید عباسپور (کارون 1)

بالا