جاذبه های تاریخی

تاریخ را در ایذه ورق بزنید

كول فرح (نیایشگاه نارسینا) نام تنگه ای در 7 كیلومتری شمال شرقی ایذه است كه 6 نقش برجسته ایلامی در آنجا حجاری شده است. همچنین آثاری مانند گورها، كانال آب و بقایای ساختمان و نقطه دیدبانی نیز در این محل کشف شده اند. از سنگ نوشته ها می توان فهمید كه این محل عبادتگاه نارسینا یكی از خدایان ایلامی بوده است

تاریشا در فاصله سه کیلومتری شهر ایذه، در انتهای دره‌ای واقع شده است. تاریشا محوطه‌ای وسیع است که در درون صخره طبیعی کوه به صورت سرپناهی با آثار آبرفتی و یک چشمه آب شیرین گوارا تشکیل می‌شود. روبه‌روی مجموعه اشکفت سلیمان در سمت راست و در منتهی‌الیه کوهی که روبه‌روی آن است، دو نقش نیم‌رخ برجسته که در درون دو چهار گوش مقعر حجاری شده‌اند، وجود دارد

در منطقه بندون در شمال شرقی ایذه و برفراز دشتی سرسبز به نام شهسوار بزرگ ترین گورستان شیر سنگی به همراه نقش برجسته ای با قدمت 3000 ساله حكاکی وجود دارد

خنگ اژدر

نگارکند خونگ اژدر در روستای خونگ اژدر، از روستا های تابعه شهرستان ایذه قرار دارد. بر تخته سنگی تک افتاده صحنه ای به ابعاد 5/5 در 2/5 متر حجاری شده است که در میانه آن شخصی ایستاده بزرگتر از دیگران حجاری و در قفای او یک کاهن و دو بزرگزاده الیمایی حجاری شده است.

بالا