جاذبه های فرهنگی

... را با ما کشف کنید ...

در این مراسم زنان و دختران و مردان در یك دایره قرار می‌گیرند و با دو دستمال حركات زیبای رقص پا و رقص دستمال را اجرا می‌كنند. كه هم‌زمان آهنگ دستمال‌بازی نواخته می‌شود.

یکی از زیباترین جلوه های زندگی عشایر بختیاری هنگامه کوچ و پیمودن مسیر طولانی جهت رسیدن به مناطق ییلاقی است . این سفر که همه ساله در مناطق بختیاری نشین استان خوزستان و با گرم شدن هوا آغاز می شود پس از پیمودن مسافتی که چندین هفته به طول می انجامد در مناطق سردسیر چهارمحال بختیاری ، اصفهان و لرستان به پایان می رسد .

در منطقه بندون در شمال شرقی ایذه و برفراز دشتی سرسبز به نام شهسوار بزرگ ترین گورستان شیر سنگی به همراه نقش برجسته ای با قدمت 4000 ساله حكاکی وجود دارد

خنگ اژدر

نگارکند خونگ اژدر در روستای خونگ اژدر، از روستا های تابعه شهرستان ایذه قرار دارد. بر تخته سنگی تک افتاده صحنه ای به ابعاد 5/5 در 2/5 متر حجاری شده است که در میانه آن شخصی ایستاده بزرگتر از دیگران حجاری و در قفای او یک کاهن و دو بزرگزاده الیمایی حجاری شده است.

بالا